top of page

Pragniemy poinformować naszych członków i sympatyków, że na opracowany przez nas projekt pt.: „Zimowa Małopolska: to musisz zobaczyć!” uzyskaliśmy akceptację i kwalifikację komisji oceniającej przy Sejmiku Małopolskim. Tym samym uzyskaliśmy dofinansowanie na jego realizację.

 

  Projekt trwa od 1 lutego 2019 roku do 30 września 2019r. Wszystkie zadania projektowe skierowane są do naszych członków i mają na celu wypracowanie konkretnych działań ukazujących Kraków i Małopolskę jako wspaniały region. Region, który doskonale nadaję się do powiązania rekreacji wraz z dziedzictwem kulturowym stolicy województwa - Krakowa i wszystkich jego ośrodków oraz regionów.

 

  Będziemy na bierząco informować państwa o bieżącej realizacji projektu, o jego harmonogramie - spotkaniach informacyjnych i szkoleniowych, a docelowo o wypracowanych wnioskach i zadaniach.Informacje zamieścimy zarówno na naszym profilu facebook-owym oraz w aktualnościach na stronie www.izbarhplus.org.

 

  Podczas trwania projektu opracujemy wspólną ofertę turystyczną i strategie współpracy międzysektorowej w zakresie promocji zimowej oferty turystycznej regionu. Realizatorami projektu będą nasi eksperci mający pełne doświadczenie zawodowe i praktyczne w realizacji podobnych działań i programów.

 

  Na przewidziane w harmonogramie spotkania będziemy zapraszać naszych członków oraz gości: promotorów kultury, rekreacji, etnografii, sportu i turystyki. 

 

  Mamy nadzieję, że wypracowane przez nas wnioski będą pomocne zarówno dla gestorów usług turystycznych, w tym naszych członków, jak i dla instutucji administracji publicznej, uczelni i innych podmiotów prawnych odpowiedzialnych za rozwój turystyki w województwie Małopolskim.

 

  W objętych harmonogramem spotkaniach panelowych uczestniczyć będą osoby zainteresowane kształtowaniem oferty turystycznej regionu. Uczestnikami projektu będą osoby związane ze środowiskiem turystycznym - z usługami w turystyce np.: restauratorzy, hotelarze, gestorzy branżowi pracujący w turystyce i rekreacji, a prowadzący swoją działalność na terenie Małopolski. W większości będą to członkowie i sympatycy Izby Gospodarczej „RH plus”.

 

  Podczas wszystkich spotkań szkoleniowych badać będziemy główne obszary problemowe wpływające na sezonowość turystyki w Małopolsce. Analizować będziemy rynek turystyczny, waloryzując atrakcje w całym regionie.

 

  Zidentyfikujemy potrzeby klientów - turystów krajowych i zagranicznych. Oceniając konkurencyjność chcemy wykazać kogo i dlaczego turysta wybiera planując swój czas wolny, urlop w sezonie zimowym. 

 

  Analizować będziemy również dobre praktyki krajowe i zagraniczne. Zidentyfikujemy słabe oraz mocne strony dla turysty. Chcemy wykazać jaki rodzaj zagrożeń związany jest z turystyką zimową. 

 

  Na koniec projektu przewidziana jest organizacja wydarzenia podsumowującego, które odbędzie się w Krakowie, stolicy Województwa. Wydarzenie zaplanowane jest na wrzesień 2019 roku.  W projekcie przewidziane będzie wydanie materiałów promocyjnych.

bottom of page