top of page

Wydanie publikacji

 • "Jacy? Tacy!" - wydanie książki Mieczysława Czumy i Leszka Mazana

 • „Przewodnik po kulinarnym Krakowie” - pod auspicjami Roberta Makłowicza, we współpracy z magazynem Lounge

 • "Smoczy Apetyt" - zbiór felietonów na temat przeżyć kulinarnych znanych osób ze świata kultury, sportu i nauki min. Elżbiety Dzikowskiej, Leszka Mazana, Mieczysława Czumy, Roberta Makłowicza, Artura Andrusa, Mikołaja Reja i innych, pod redakcją Rafała Stanowskiego

Czytanie z kawy

Każda z wydanych książek przysłuży się do promowania krakowskiej turystyki.

Dla zainteresowanych podmiotów istnieje możliwość zamieszczania reklam w powyższych publikacjach.

Nagłówek 1

Publikacje
władze

Współpraca z władzami Miasta i Regionu

 • Zapoznaliśmy z działalnością Izby Gospodarczej „RH plus” instytucje publiczne Urzędu Miasta Krakowa, Starostwa Powiatu Krakowskiego oraz Urzędu Marszałkowskiego województwa Małopolskiego

 • Rozpoczęliśmy współpracę ze sponsorami w sprawie wyżej wymienionych publikacji

 • Powołaliśmy międzyuczelniany zespół ds. opracowania certyfikacji rynku gastronomicznego

 • Krakowski Rzecznik Konsumentów opracowuje swoje sugestie dotyczące certyfikacji

 • Otrzymaliśmy sugestie od Miasta dotyczące certyfikacji branży turystycznej

 • Oficjalne zgłosiliśmy się do współuczestnictwa w życiu gospodarczym i kulturalnym Miasta

 • Współuczestniczyliśmy przy projekcie „Stolika Hoover”a” („Hoover Table”) dla krakowskich restauratorów

 • Zaplanowaliśmy spotkanie ws. Kongresu 60 milionów. 

 • Planujemy dwie imprezy w 2019 roku, ze względu na miano miasta Kraków jako Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej. 

 • Mamy w planach wsparcie współpracy z miastami partnerskimi Krakowa

 • Chcemy wypromować Certyfikat Jakości jako narzędzie, którym turyści będą się kierować przy wyborze restauracji, sklepu itp., promocja Certyfikatu na wzór Gwiazdek Michelin

wizja

Działania społeczne

 • Rozpoczęcie współpracy z mediami, blogerami i influencerami 

 • Uczestnictwo w targach turystycznych i konferencjach branżowych

społecznie
bottom of page