top of page

4 marca spotkaliśmy się z Panem Tomaszem Urynowiczem 

- wicemarszałkiem Województwa Małopolskiego.

Spotkanie dotyczyło nawiązania współpracy Izby Gospodarczej "RH plus"

z Urzędem Marszałkowskim w zakresie promocji i rozwoju turystyki.

  Uzyskaliśmy od Pana Marszałka deklarację włączenia nas w prace zespołu promocji turystyki i wypracowania nowych wniosków rozwoju turystyki

w Małopolsce.

  Przedstawiliśmy nasze projekty dotyczące prac zespołu certyfikacji branż usług turystycznych, powołania klastra usług turystycznych oraz naszej działalności wydawniczej.

bottom of page