top of page

Tworzymy historię turystyki Krakowa i Małopolski

Kreuj ją razem z nami

info
świeże precle

Jako Izba Gospodarcza "RH plus" 

zrzeszamy restauratorów, hotelarzy,

operatorów turystyki i innych

Jesteśmy organizacją non-profit, która działa przede wszystkim na terenie Małopolski,

a swoją uwagę skupiamy na jej stolicy - Krakowie.

"Życie gospodarcze miasta, regionu i kraju zależy od kondycji tych podmiotów, które tworzą miejsca pracy, płacą podatki i tworzą potencjał ekonomiczny. Nie inaczej jest w branżach, które przyczyniają się do rozwoju ruchu turystycznego i promocji miejsca, w których funkcjonują. 

 

Takim miastem, którym szczycą się wszyscy Polacy jest Kraków. Aby jakość usług branż, związanych z turystyką w Krakowie, stała na najwyższym poziomie, niezbędne jest wypracowywanie najlepszych metod gospodarowania. 

Dlatego powstała Izba Gospodarcza "RH plus", która zrzesza restauratorów, hotelarzy i operatorów turystyki. Warto do nas przynależeć, warto uzyskiwać wiedzę która jest pomocna dla podnoszenia jakości tych usług. 

 

Jesteśmy organizacją reprezentującą interesy naszych członków wobec władz i organizacji. Jednoczymy środowisko, dbamy o tradycje,postawy i obyczaje handlowe. 

Tworzymy więzi gospodarcze i koordynujemy współpracę. 

Podejmujemy inicjatywy sprzyjające rozwojowi działalności gospodarczej i poprawianie warunków tej działalności. 

Prowadzimy działalność szkoleniową i informacyjną dla naszych członków. 

Organizujemy spotkania dotyczące tematów ważnych dla życia gospodarczego z pokrewnych branż z rynku usług turystycznych. 

Współpracujemy z innymi izbami gospodarczymi, stowarzyszeniami i organizacjami. 

Prowadzimy działalność wydawniczą dotyczącą promocji, turystyki i kultury kulinarnej w Krakowie i Małopolsce. 

 

Zachęcamy do przystąpienia do naszej Izby, razem efektywniej będziemy pomagać naszym członkom, razem zrobimy więcej dla Krakowa." 

Prezes 

Izby Gospodarczej "RH plus" w Krakowie

dr Wojciech Blecharczyk

51499538_283397412356705_570954739521421

Nasze cele

CELE

BIZNESOWE

 • Usprawnienie komunikacji krakowskich przedsiębiorców w dialogu z władzami miasta i samorządem

 • Podniesienie atrakcyjności Krakowa dla turystów

SPOŁECZNE

 • Zrzeszanie firm, zajmujących się rynkiem gastronomicznym, hotelarskim i turystycznym

 • Edukacja zawodowa, społeczna i kulturowa

 • Unormowanie sytuacji na rynku związanych z „dzikim” kapitalizmem

 • Eliminacja sytuacji powodujących działania patologiczne w otoczeniu biznesowym

 • Działanie w sposób ekologiczny; segregujemy śmieci i oszczędzamy energię

 • Promocja zachowań etycznych w biznesie

STRATEGICZNE

 • Wypracowywanie wniosków stanowiących głos Izby w utworzeniu nowelizowanych strategii marketingowych dla krakowskiego rynku turystycznego

 • Pośredniczenie Izby w kontaktach swoich członków z instytucjami administracji samorządowej i państwowej, w rozwiązywaniu bieżących problemów oraz przekazywaniu opinii i wniosków wspierających przedsiębiorczość branż zrzeszonych w Izbie 

 • Współuczestniczenie w edukacji ekologicznej przedsiębiorców zrzeszonych w branżach usług turystycznych Krakowa, celem osiągania najwyższych standardów turystycznych w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju 

 • Promowanie tzw. dobrych praktyk będących wzorem wysokich standardów w usługach turystycznych Krakowa 

TAKTYCZNE

 • Pozyskanie nowej grupy turystów z zasobniejszym portfelem w tym Polonii Amerykańskiej, turystów Azjatyckich oraz z bliskiego Wschodu

 • Przegotowanie i pokazanie turyście atrakcji z regionu Małopolskiego

 • Wdrożenie kodeksu dobrych praktyk pomiędzy przedsiębiorcami, urzędem Miasta, Strażą Miejską oraz Policją

 • Weryfikacja i nowo powstających aktów prawnych tak, aby służyły interesowi zarówno przedsiębiorców, jak i mieszkańców, oraz Urzędu Miasta.

 • Edukacja przedsiębiorców na temat segregacji śmieci

 • Edukacja społeczna, zawodowa i kulturowa

 • Unormowanie sytuacji na rynku związanych z „dzikim” kapitalizmem

 • Eliminacja działań patologicznych

 • Promocja zachowań etycznych w turystyce

 • Certyfikacja jakości usług gastronomicznych

 • Kategoryzacja usług gastronomicznych

 • Wnioskowanie w imieniu branż usług turystycznych o usprawnianie i upraszczanie zasad funkcjonowania rynku usług turystycznych w tym uzyskiwania koncesji i pozwoleń 

Finansowanie działalności Izby "RH plus"

odbywa się poprzez:

Środki samorządowe – na promocję Miasta

wśród potencjalnych turystów

Środki Unijne – na promocję certyfikatu (brandu)

Środki wojewódzkie -  na promocję Województwa wśród potencjalnych turystów

Prywatne dotacje, wsparcie fundatorów

KONTAKT

Jak nas znajdziesz

Adres:

Adres:

ul. Szlak 77/222,

31-153 Kraków, Polska

 • Facebook - Black Circle
 • LinkedIn - Czarny Krąg

E-mail:

Telefon:

+48 500 281 841

Kontakt
FINANSOWANIE
bottom of page