Wykonanie strony: Lena Maria Jurga

Spotkania kulturalne

 • Tajemnice Dawnych Piosenek (7 listopada 2019 r.)

 • Rajd dakar od kuchni z Rafałem Sonikiem (21 września 2019 r.)

 • Wiedeński Wieczór Kulinarny pod batutą duetu Leszek Mazan & Mieczysław Czuma (12 wreśnia 2019 r.)

 • Wieczór w cieniu Pipy w Baroque. (12 lipca 2019 r.)

 • Szalom, wieczór z kuchnią żydowską  w Baroque. (15 czerwca 2019 r.)

 • Smaki Lwowa. Kulinarne spotkanie z Robertem Makłowiczem (10 maja 2019r.) Zapraszamy!

 • Wielkanocne Stoły Świata w Baroque! (6 kwietnia 2019r.)

 • Kuchnia po Krakowsku. Wieczór pod batutą Leszka Mazana (16 marca 2019r.)

 • Jakub Reszka Top Chef po krakowsku w Baroque (16 lutego 2019r.)

 • Węgierski Wieczór Kulinarny z Robertem Makłowiczem (9 lutego 2019r.) 

 • Podróże nie tylko kulinarne z Elżbietą Dzikowską (12 stycznia 2019r.)

 • Francuski Wieczór Kulinarny z Mikołajem Reyem (8 grudnia 2018r.)

 • Czeski Wieczór Kulinarny z Leszkiem Mazanem i Mieczysławem Czumą (2 grudnia 2018 r.)

Spotkania z przedstawicielami Miasta

i samorządów terytorialnych

 • Spotkania z prezydentem miasta Kraków prof. Jackiem Majchrowskim

 • Spotkania z radnymi miasta Kraków

 • Spotkania ze starostą krakowskim Panem Wojciechem Pałką

 • Spotkania z przedstawicielami wydziału ds. Promocji i Turystyki z Urzędu Miasta Kraków i Urzędu Marszałkowskiego

 • Mamy za sobą szereg spotkań z lokalnymi organizacjami:

- z Krakowską Kongregacją Kupiecką,

- z Krakowską Izbą Turystyki,

- z Krakowską Organizacją Turystyczną,

- ze Stowarzyszeniem Armatorów i Inwestorów Dorzecza Wisły,

- ze Stowarzyszeniem Przewodników Turystycznych

- z Izbą Przemysłowo Handlową

W planach kuchnia ukraińska francuska, włoska, niemiecka, oraz w lipcu kuchnia amerykańska (w czasie Święta Ulicy Stolarskiej Izba będzie partnerem współorganizatorem dla Konsulatu USA i Alumni Association)

Spotkania Izby mogą odbywać się w rożnych zaprzyjaźnionych lokalach.

 • Spotkanie Członków na tematy bieżące (6 marca 2019r.)

 • Spotkanie dla krakowskich przedsiębiorców na tematy tytułu, który uzyskał Kraków w 2019 - "Europejska Stolica Kultury Gastronomicznej"(20 lutego 2019r.)(27 lutego 2019r.)

 • Spotkanie dla krakowskich przedsiębiorców o możliwościach związanych z Europejską Stolica Kultury Gastronomicznej (16 stycznia 2019r.)

 • Spotkanie dla krakowskich przedsiębiorców na temat RODO

 • Spotkanie dla krakowskich przedsiębiorców na temat zatrudnienia obcokrajowców

 • Wielokrotne spotkania zapoznawcze dla branży gastronomicznej i noclegowej

Spotkania Izby Gospodarczej

Na spotkaniach organizowanych przez Izbę, dla przedsiębiorców, omawiamy, oprócz tematyki bieżącej, zagadnienia z zakresu: Kraków Europejską Stolicą Kultury Gastronomicznej 2019r.; Krakowski Park Dziedzictwa Kulturowego; Prawodawstwo w usługach turystycznych, zbiorowe żywienie, usługi hotelarskie; marketing w gastronomi; prawo pracy – pracodawca – pracownik

Projekt "Zimowa Małopolska: To musisz zobaczyć!" 

Izba Gospodarcza RH plus realizowała projekt pod tytułem: „Zimowa Małopolska: to musisz zobaczyć!”. Ten projekt miał na celu wypracowanie konkretnych działań  ukazujących Kraków i Małopolskę jako wspaniały region turystyczny. Region, który  powiąże rekreację wraz z dziedzictwem kulturowym Krakowa i  wszystkich małopolskich ośrodków i regionów.

W ramach tego projektu zostało organizowane 4 spotkania, z tego jedno w Zakopanem. W tych spotkaniach wzięli udział przedstawicieli środowiska turystycznego 

Mamy nadzieję, że wypracowane przez nas wnioski będą  pomocne zarówno dla gestorów usług turystycznych, w tym  naszych członków, jak i dla instytucji, administracji publicznej,  uczelni wyższych i innych podmiotów prawnych odpowiedzialnych za rozwój  turystyki w województwie Małopolskim.

Wszyscy kto brał udział w naszych spotkaniach projektowych otrzymali certyfikaty uczestnictwa.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.

 

Razem znaczy skuteczniej. Program profesjonalnych szkoleń dla branży turystycznej.

Kolejny projekt, który został zrealizowany przez Izbę gospodarczą RH Plus miał tytuł "Razem, znaczy skuteczniej. Program profesjonalnych szkoleń dla branży turystycznej". Celem którego było wsparcie integracji i profesjonalizacji branży turystycznej z Małopolski, wzmocnienie Małopolski jako atrakcyjnego kierunku turystycznego poprzez organizację szkoleń dla przedstawicieli branży i prowadzenie wsparcia doradczo-konsultacyjnego związanego z tematyką szkoleń.

Szkolenia zostali przeprowadzone w następującej tematyce:

- enoturystyka, biroturystyka – współczesne trendy branży turystycznej

- smart city w wymiarze ekologicznym jako element branży turystycznej,

- Kraków jako marka turystyczna,

- współpraca sieciowa i klastrowa i inne sposoby organizowania się branży turystycznej i płynące z nich korzyści.

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego w ramach konkursu ofert z turystyki pn. „Małopolska Gościnna”.

Sztuka do rzeczy. Design w Krakowie

W ramach drugiej edycji „Sztuka do rzeczy – design w Krakowie”, którego organizatorem jest Wydział Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Miasta Krakowa, Restauracja Baroque Food & Style, która jest Partnerem wydarzenia zaprasza na ECO FASHION & SLOW FOOD DESIGN SHOW.
 

Event z pogranicza dwóch dziedzin sztuki mody i sztuki kulinarnej.

No Waste Show - to pokaz mody stworzonej z ekologicznych materiałów. Studenci prestiżowej Szkoły Artystycznego Projektowania Ubioru SAPU z Krakowa pokażą, że współczesna moda nie zna granic. Ekologia należy dziś do najważniejszych trendów świata fashion, skłaniając projektantów do przetwarzania materiałów, nie stosowania futer oraz lokalnej produkcji. 

Slow Food Show - pokaz sztuki kulinarnej w klimacie z wykorzystaniem tradycji kulinarnej regionu, żywności od lokalnych producentów, bez sztucznych dodatków, tylko z naturalnych składników.

Fot. modelki: Anna Zborowska, projekt mody: Toma Avdieieva / Fot. przestrzeń: Inphoto.pl


Projekt zrealizowano przy udziale finansowym Gminy Miejskiej Kraków