Wykonanie strony: Lena Maria Jurga

Otrzymaliśmy prezentację Pani Dyrektor Helbin z Komisji Promocji i Turystyki. 

Komisja odbyła się 14 marca 2019r.

Zobacz całość