Wykonanie strony: Lena Maria Jurga

 

Krótka historia

Izba Gospodarcza "RH plus" została założona w 2015 roku i początkowo zajmowała się ogólnopojętym rynkiem pracy. 

W późniejszym czasie objęliśmy szeroko pojęty rynek usług gastronomicznych, noclegowych i turystycznych. Tym samym rozszerzyliśmy działalność pod obecną nazwą jako organizacja non-profit. 

Inicjatorem Izby jest Bartosz Kaczmarczyk, natomiast funkcję prezesa pełni dr Wojciech Blecharczyk.

 

Poznaj nasz zarząd

Prezes dr Wojciech Blecharczyk

Wiceprezes Patryk Komisarczyk

Założyciel Bartosz Kaczmarczyk

Dyrektor ds. PR i marketingu

Rafał Stanowski